Det Ægyptiske talsystem

Ægypterne brugte et talsystem med hieroglyffer som tillod dem at skrive hele tal op til 1.000.000.
De havde symboler for: 1, 10, 100, 10.000, 100.000 og 1.000.000

Tal mindre end 10 blev skrevet med tælle-stave:
1 2 3 4 5 6
osv

For tallet 10 brugte de   
10 20 30 40 50 60
osv

 

Med disse to symboler kunne de skrive alle tal mindre end 100.
Tallene blev skrevet fra højre mod venstre med de største længst til højre- fx 32:  

100 - et sammenrullet reb
100 200 300 400 500 600
osv

Fx 456

1.000  - en lotus blomst
1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000
osv

 

10.000  - en pege finger, svagt bøjet

 

100.000  - en haletudse, frø

 

1.000.000  - en knælende ånd med hævede arme - eller en forbavset mand

 

Eksempel

46.206 =   

 

Addition og Subtraktion

De Ægyptiske skrivere brugte stort set samme teknik som os, når de skulle lægge sammen og trække fra.

Læg fx tallene 456 og 265 sammen

   (= 456)

   (= 265)

Lagt sammen:

 

 

Så starter skriveren fra venstre:

De 11 stave () erstattes af 1 stav ()  og en ti'er ()

Så har han 12 ti'ere (). 

De erstattes af 2 ti'ere () og en hundre'der ()

Det giver så

= 721

 

Subtraktion foretog de lige som os - undtagen: hvis du skal 'låne', så skriver du 10 symboler i stedet for 1 symbol.

Multiplikation

Ægypterne foretrak addition - når de skulle multiplicere transformerede opgaven til addition.

Når de fx skulle 'gange' 29 med 5:

For hver linie fordoblede de - 29 i 1.linie, 58 i 2.linie, 116 i 3.linie osv.

 
1. linie: 1 gang   = 29
2. linie: 2 gange = 58
3. linie: 4 gange = 116

5 gange 29 = 1 gang 29 + 4 gange 29 = 29 + 116 = 145

Smart -  Men det tog lidt længere tid.

Division

De gjorde noget tilsvarende når de skulle dividere.

Når de fx skulle dividere 98 med 7 - så skulle de finde et eller andet tal, som ganget med 7  gav 98
Så de fordoblede 7 for hver linie

 
1. linie: 1 gang   = 7
2. linie: 2 gange = 14
3. linie: 4 gange = 28
4. linie: 8 gange = 56

98 = 14 + 28 + 56 = 2 gange + 4 gange + 8 gange = 14 gange.

Altså 98:7 = 14

 

BRØKER!!!!!