Talsystemer

Babylon

Ægypten

Kineserne

Inderne

Grækerne

Romerne

Maya-indianerne

Araberne

Europa i middelalderen

Træk fra Matematikken historie

1. Tal og Talteori
2. Algebra og ligninger
3. Geometri
4. Statistik
5. Funktioner
6. Integral og Differentialregning